Vi är stolta över att kunna meddela att vi från och med nu är anslutna till Hållbarhetsklivet. Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige, som arbetar för en hållbar besöksnäring här i Västsverige.

Vi är nu anslutna till hållbarhetsklivet
Vi är nu anslutna till hållbarhetsklivet

Vad innebär hållbarhetsklivet?

Hållbarhetsklivet baserar sig på fyra grundläggande regler. De ska vara styrande för oss när vi planerar vår verksamhet, så att du kan känna dig trygg i att vi gör allt för att undvika onödig miljöpåverkan.

1. Så lite miljöpåverkan som möjligt

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön i och med att både transporter till och från oss, och aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på själva naturen. Vårt uppdrag är att utveckla aktiviteter och alternativ som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.

Turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Hållbarhetsklivet 2022

2. Bra för både boende och besökare

Eftersom man inte vill inte överskriva platsens kapacitet är det viktigt att det finns balans mellan boende och besökare. Men denna punkt handlar också om att turistverksamheten ska bidra till lokalsamhället, alltså att de aktiviteter och evenemang som besökarna väljer att delta i är hos lokala leverantörer.

Styrsö vandrarhem, Koster

3. Fler besökare när det inte är fullt

För att uppnå en hållbar turism är det viktigt att beläggningen av besökare är relativt jämn. Dessutom är det lika viktigt att öka beläggningen under lågsäsong som det är att begränsa så att det inte uppstår överturism under högsäsong.

Styrsö Vandrarhem är anslutna till Hållbarhetsklivet

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Besöksnäringen består i huvudsak av små företag, som vårt. Eftersom vi har tydliga säsongsvariationer hos oss är uppdraget att försöka inleda samverkan med andra aktörer i närområdet. Tillsammans ska vi försöka skapa möjligheter till fler heltidsanställningar.